Solicitare înscriere în Registrul Informatic al Autovehiculelor Electrice și Hibrid

Atenție!!!
- Toate câmpurile sunt obligatorii.
- Formularele transmise după ora 14:00 vor fi prelucrate în următoarea zi lucrătoare.
- Introducerea incorectă a numărului de înmatriculare în cerere, poate duce la incorecta identificare a autovehiculului în parcajele publice!

Secțiunea 1 - Date identificare şi informații

Tip autovehicul:

Secțiunea 2 - Documente

Se pot transmite doar fişiere .pdf, .jpg sau .jpeg de max 5MB/fişier


Conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 706 din 22.12.2022, posesorii autoturismelor electrice și hibrid, înregistrate în Municipiul București pot utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București.

Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de prevederile acestei hotărâri sunt precizate în cadrul articolului 1, alineatele 1 și 2, după cum urmează:
Art.1 (1) Posesorii autoturismelor electrice și hibrid, înregistrate în Municipiul București pot utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București.
(2) Pentru a beneficia de gratuitate în utilizarea locurilor de parcare publică de utilitate generală, posesorii autoturismelor electrice și hibrid 
au obligația de a înregistra autoturismul în Registrul informatic al autoturismelor electrice și hibrid, ținut de Operatorul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București. Înregistrarea se realizează în baza cererii formulate de posesorii autoturismelor electrice și hibrid. ”

Excepțiile de la dispozițiile hotărârii sunt prevăzute în cadrul articolului 2, după cum urmează:
Art.2 (1) Prin excepție de la dispozițiile art.1, autoturismele electrice și hibrid utilizate pentru activitațile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate prin platforme digitale, cele utilizate în baza unui contract de utilizare în sistem de partajare a autoturismelor intermediate prin platforme digitale, precum și cele care prin colantare, dispozitive audio-video, afișează mesaje publicitare care promovează activități comerciale de orice fel, au obligația de a achita tariful de parcare conform prevederilor în vigoare privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din Municipiul București.
(2) Prin excepție de la dispozițiile Art.1, autoturismele hibrid înmatriculate în București pot utiliza gratuit parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București o perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărari (01.01.2023)." ”

După transmiterea cererii alăturate și verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, veți primi notificare prin e-mail referitoare la rezultatul procesării cererii.

 

Numărul de înmatriculare va fi introdus în sistemul informatic al CMPB, astfel că la orice verificare în teren, autovehiculul înscris în Registru va figura cu excepție de la plata serviciului public de parcare.